Directe toegankelijkheid en verwijzing 

Fysiotherapie is “direct toegankelijk”. Dit betekent dat een verwijzing voor fysiotherapie niet meer noodzakelijk is. De therapeut houdt de huisarts op de hoogte van uw behandeling en herstel, tenzij u aangeeft dit niet op prijs te stellen.  

Mocht u een chronische indicatie hebben dan is een verwijzing noodzakelijk. Uw therapeut kan u vertellen welke aandoeningen onder een chronische indicatie vallen.  

 

Declaratie en contracten 

In alle gevallen is het belangrijk dat u zelf goed weet hoe u verzekerd bent. Let erop hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt en of u dit jaar al eerder fysiotherapie heeft gehad. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen. 

 

Er zijn drie mogelijkheden voor declaratie van de therapiekosten:  

  1. Spectrum Leeuwarden heeft een contract met uw zorgverzekeraar en u bent voldoende verzekerd voor fysiotherapie. In dit geval zal de rekening direct gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar, u krijgt van ons dus geen rekening thuis. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract
  2. Spectrum Leeuwarden heeft geen contract met uw zorgverzekeraar. U dient in dit geval zelf de nota te voldoen. U kunt direct na behandeling per PIN of contant betalen. De nota kunt u opsturen naar uw verzekeraar. Uw verzekeraar betaalt u de nota geheel of gedeeltelijk terug conform de polisvoorwaarden. 
  3. U bent onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie. U betaalt direct na behandeling per PIN of contant. 

 

Eerste keer 

Het behandeltraject wordt met u besproken en is afhankelijk van uw problematiek. Tijdens het eerste contact krijgt u informatie over het doel en de werkwijze van de behandeling. Indien u akkoord gaat met het behandelplan streven wij ernaar de gemaakte afspraken na te komen. Van u verwachten wij hetzelfde.  

 

Verhindering 

Houd er rekening mee dat bij verhindering afspraken minimaal 24 uur van te voren afgezegd dienen te worden, anders zijn wij genoodzaakt de kosten van de behandeling bij u in rekening te brengen.  

 

Klachtenregeling  

U heeft het recht uw dossier in te zien.  Spectrum Leeuwarden werkt volgens de klachtenregeling van het KNGF. Ook hebben wij een privacyreglement. Zijn er klachten of wilt u verbetermogelijkheden aangeven? Hiervoor kunt u terecht bij een van de baliemedewerksters.  

 

Klanttevredenheid enquête  

Wij zijn verplicht om bij ieder afgerond traject een klanttevredenheid enquête te versturen. Wij hebben ervoor gekozen om dit digitaal te doen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven bij uw therapeut.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen u veel succes met uw therapie!  

 

WGBO

 Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen.