Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. In sommige gevallen is het mogelijk om de fysiotherapeutische begeleiding vergoed te krijgen uit de basisverzekering. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. Met de volgende zorgverzekeraars hebben we geen contract: DSW en Iptiq met haar sublabels. Vergoeding is dan wel vaak mogelijk maar raadpleeg dan uw eigen polisvoorwaarden.

In alle gevallen is het belangrijk dat u zelf goed weet hoe u verzekerd bent. Let erop hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt en of u dit jaar al eerder fysiotherapie heeft gehad. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen.

Er zijn drie mogelijkheden voor declaratie van de therapiekosten:

1) Spectrum Leeuwarden heeft een contract met uw zorgverzekeraar en u bent voldoende verzekerd voor fysiotherapie. In dit geval zal de rekening direct gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar, u krijgt van ons dus geen rekening thuis. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract.

2) Spectrum Leeuwarden heeft geen contract met uw zorgverzekeraar. U dient in dit geval zelf de nota te voldoen. U kunt direct na behandeling per PIN of contant betalen. De nota kunt u opsturen naar uw verzekeraar. Uw verzekeraar betaalt u de nota geheel of gedeeltelijk terug conform de polisvoorwaarden.

3) U bent onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie. U betaalt direct na behandeling per PIN of contant.

TARIEVEN FYSIOTHERAPIE SPECTRUM LEEUWARDEN PARTICULIER 2020

INTAKE EN ONDERZOEK (= 1ste afspraak) € 56.00

BEHANDELING ALGEMENE FYSIOTHERAPIE € 40.00

BEHANDELING GERIATRIEFYSIOTHERAPIE € 44.00

TOESLAG AAN HUIS € 15.50

Afspraken die niet of niet op tijd (minder dan 24 uur van tevoren) worden afgezegd worden bij u in rekening gebracht.

Zie ook ons huisreglement.