1. Het is binnen de praktijk verboden om te roken.

2. De oefenruimte alleen met schone (sport)schoenen betreden.

3. Het nuttigen van eet- en drinkwaren (uitgezonderd water of sportdrank) is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.

4. Gelieve geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten. Er zijn kluisjes aanwezig, die afgesloten kunnen worden.

5. Het dragen van sport-, vrijetijdskleding is aan te bevelen.

6. Voor het gebruik van de apparaten is het gebruik van een handdoek i.v.m. de hygiëne vereist.

7. Computers worden uitsluitend door de fysiotherapeut ingesteld.

8. Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 1 werkdag van te voren af te melden. Bij verhindering van een afspraak bij de bekkenfysiotherapeut dient men zich minimaal 2 werkdagen van te voren af te melden.

9. Niet op tijd of niet geannuleerde afspraken zijn voor rekening van de patiënt/cliënt.

10. Hervatting van de therapie na afzegging slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.

11. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen. Indien u niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapeutische behandeling ontvangt u van ons een rekening.

12. Spectrum Leeuwarden is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

13. Indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening

dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven. In de hal van de praktijk vindt u een ideeënbus met formulieren voor uw opmerkingen, ideeën, etc.

14. Spectrum Leeuwarden kent een klachtenprocedure. Klachten kunt u altijd met de behandelend fysiotherapeut bespreken. Indien gewenst kan de patiënt/cliënt een onderhoud aanvragen met de praktijkhouder of één van de twee vertrouwenspersonen van de praktijk om de klacht te bespreken.

15. Als de patiënt/cliënt 10 minuten later dan de geplande tijd verschijnt op de afspraak vervalt de afspraak. De tijd op het afsprakenkaartje wordt hierbij als leidraad genomen. De behandeling wordt bij de patiënt/cliënt in rekening gebracht.

16. De patiënt/cliënt heeft recht op inzage van het dossier.