Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen

Valongevallen met letsel bij ouderen komt steeds meer voor. 34% van de 65-plussers vallen minimaal één keer en 71% moet zich na de val medisch laten behadelen. In 2018 waren er naar schatting 108.000 Spoed Eisende Hulp (SEH) bezoeken naar aanleiding van letsel door een valongeval onder ouderen van 65 jaar en ouder. Dat wil zeggen dat iedere 5 minuten een 65-plusser na een val opgenomen wordt op de SEH van een ziekenhuis.
Valpreventie bij ouderen - Spectrum Fysiotherapie

Het aantal opnames zal alleen maar toenemen. Heupfracturen en hoofd-hersenletsel zijn de meest voorkomende letsels ten gevolg van een valongeval. Het aantal valongevallen is de laatste 5 jaar met name in de leeftijd van ouderen van 70 jaar en ouder toegenomen.

Een valongeval kan veel impact hebben op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. De ernst blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, en de hoge directe medische kosten.

Hoge medische kosten

De directe medische kosten voor behandeling van letsel ten gevolgen vallen waren in 2018 voor ouderen van 65 jaar en ouder 960 miljoen euro. Gemiddeld vielen de kosten voor de groep van 85 jaar en ouder het hoogste uit. De prognose tot 2050 op basis van demografie (CBS, 2018), is dat het aantal SEH bezoeken voor letsel na een valongeval bij ouderen van 65 jaar en ouder met 47 % toe zal nemen, naar 160.000 SEH-bezoeken. Vanaf 70 jaar en ouder is de prognose een stijging van 71 procent. Bijna de helft van de valongevallen in leeftijd van 70 jaar en ouder vindt plaats in en om huis. De valongevallen in en om huis vinden met name plaats in de sanitaire ruimte en komen voornamelijk door struikelen. In de leeftijd van 70 tot en met 84 jaar vallen ook veel van een trap of ladder.

(Privé- valongevallen bij ouderen | Cijfers valongevallen in de privésfeer 2018. Rapport 812 Projectnummer 20.0150 www.veiligheid.nl)

ook buiten kantooruren kan je terecht

Mening van de klant

Oorzaken van vallen

Oorzaken van vallen kunnen we verdelen in omgevingsfactoren en lichamelijke factoren. Omgevingsfactoren zijn gladde vloeren, instabiele meubels, slechte leuningen, onvoldoende steunpunten in huis, slechte verlichting, slecht schoeisel, losse stoeltegels omrustige verkeerssituaties kunnen de oorzaak zijn van vallen. Factoren zoals mobiliteitsproblemen, bepaalde medicatie, duizeligheid, verwardheid, gedesoriënteerd zijn, verminderd bewustzijn, ‘s nachts naar het toilet moeten, depressie, slecht zien of horen veroorzaken ook een verhoogde kans op (weer) vallen.

Maatregelen in en om het huis, goed schoeisel, verbetering van de lichamelijke en mentale conditie, goed beoordelen van de medicatie zijn belangrijk om de kans op vallen te minimaliseren.

De rol die de fysiotherapeut hierbij speelt

Het trainen van een goede conditie, evenwicht, snelheid van handelen, spierkracht en coördinatie zijn facetten waaraan relatief makkelijk gewerkt kan worden. En dus het valrisico kan verminderen.

Behandeling in Leeuwarden

De behandeling vindt plaats in onze praktijk in hartje Leeuwarden, waar onze therapeuten u graag verwelkomen.