Beperkingen in het werk

Arbeidsgerelateerde klachten ontstaan door bepaalde werkzaamheden. Deze kunnen  beperkingen geven in het werk en dagelijks leven. Soms worden de (werkgerelateerde) klachten zelfs zo erg dat mensen in de ziektewet terecht komen. Adequate behandeling van arbeidsgerelateerde klachten Om te voorkomen dat mensen langdurig arbeidsongeschikt worden, zorgen we ervoor dat deze mensen...