Vitaliteit, ook op latere leeftijd

Vitaliteit door goede fysiotherapie | Specialismen | Spectrum Leeuwarden

Gezond ouder worden. Wie wil dat nou niet? Goede fysiotherapie en een actieve leefstijl zorgen voor vitaliteit. Ook op latere leeftijd. Onze praktijk in Leeuwarden helpt.

Klachten verminderen én voorkomen

Als je ouder wordt neemt het aantal beperkingen toe. Want meer dan 20% van de mensen van 65 jaar en ouder, kan door fysieke klachten in het dagelijkse leven niet meer normaal functioneren. Echter, met fysiotherapie kunnen de klachten van deze mensen verminderd en voorkomen worden.

Een té rustige levensstijl is de belangrijkste oorzaak van versnelde (lichamelijke) achteruitgang. Met name voor mensen van 55 jaar en ouder geldt: stilstand is achteruitgang.
Met fysiotherapie voor ouderen wordt er gezorgd voor voldoende en passende beweging voor iedereen boven de 55 jaar.

Gezond ouder worden begint met een actieve leefstijl

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat op oudere leeftijd nog veel te (her-)winnen is door een actieve leefstijl te onderhouden of te ontwikkelen. Fysiotherapie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit.

Geriatrie fysiotherapie

Deze vorm van fysiotherapie richt zich op ouderen die klachten hebben bij het bewegen. De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. Die hebben door hun leeftijd vaak te maken met complexe klachten. Het gaat overigens niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege ziekte (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson) verschijnselen vertonen van ouderdom.

Therapie in Leeuwarden

Fysiotherapie bij ouderen vindt plaats in onze praktijk in Leeuwarden en is gericht op:

  • herstel of behoud van bewegingsfuncties
  • verminderen van pijn
  • ontspannen van spieren
  • bevorderen van de balans tussen belasting en belastbaarheid
  • leren omgaan met beperkingen